Nutral Therapy Logo 2024

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Faaliyetlerimize başladığımızdan beri başta propolis olmak üzere arı ürünlerini bilim ve teknoloji desteği ile insanlara ulaştırıyor, sektörümüzde ise sürdürülebilirliğe yoğunlaşan öncü arı ürünleri markası olup örnek oluşumuzdan dolayı gurur duyuyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını, iş yapış şeklimizin merkezine yerleştirerek, kalite ve güvenlik anlayışımızla yeni nesillere sağlıklı ve mutlu bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Nutral Therapy® olarak bu çalışmaları altı ana başlıkta en iyi hale getirmeyi hedefliyoruz.

ÇEVRE

Çevreyle olan ilişkimiz “daha yeşil bir dünyaya katkı” hedefi ile misyonumuzu belirliyor. Şirketimizde çevresel sürdürülebilirlik için doğadan ham haliyle bize ulaşan ürünleri güven ve kalite (pestisit, akarisit, antibiyotik, ağır metal kalıntısı ve toksik bileşenler olmaksızın) ile işleyerek son kullanıcıya sunuyoruz.

Doğal kaynak yönetimi çerçevesinde hem tedarikçi ve arıcılarla değer zincirimizde güvenli üretim konusunda çalışmalar yapıyor hem de üretimimizi daha verimli hale getirerek propolis firelerini azaltıyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmamızda şirketimiz Nutral Therapy® üzerine odaklanıyor ve bu alandaki çalışmalarımızı hayvansal ve bitkisiel ürün kalite ve güvence yönetimi konularında yürütüyoruz.

Nutral Therapy Sürdürülebilirlik

İNOVASYON

İnovasyonu sürdürülebilirliğin önemli bir aracı olarak değerlendiriliyoruz. İnovasyonla tüketicimizi anlamayı, istek ve ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılamayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda kaliteden ödün vermeden yeni ürün geliştirmek için bilimsel çalışmalara ağırlık veriyor ve bu süreçte mevcut ürünlerimizde de iyileştirme projeleri yapıyoruz. İnovasyonu sadece tüketici memnuniyeti için değil aynı zamanda toplumsal sürdürülebilirlikle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmek için de işimizin merkezinde tutuyoruz. 2020 yılına kadar inovatif uygulamalar sayesinde daha etkili formulasyonlarla farklı alanlarda ürün portföyümüzü geliştirmeyi hedefliyoruz.

Tüm ekibimizin yenilikçi fikir üretimine katkıda bulunmasını sağlıyoruz. Deneyimli ar-ge kadromuzun öncülüğünde inovatif yaklaşımla araştırmadan ürüne, tedarik zincirinden satışa kadar tüm birimlerimizin katkısıyla yeni fikirler geliştiriyoruz.

Nutral Therapy Sürdürülebilirlik

DEĞER ZİNCİRİ

Sürdürülebilirlik hedefimiz değer zincirimizin bütününü kapsıyor. Bu yüzden sürdürülebilirliği propolis tedarikimizden atık bertarafına kadar tüm yaşam süreci için ele alıyoruz. Ayrıca, bu süreçte her paydaşımız için de fayda oluşturmaya çalışıyoruz. Sektörün dönüşümü için arıcılarımızın ve tedarikçilerimizin de gelişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Sistematik eğitimler ve konferanslar vasıtasıyla arıcılarımızın ve tedarikçilerimizin belirlediğimiz kriterlere uygun üretim yapmasını teşvik ediyoruz.

Sürdürülebilir hammadde tedariği bizim için büyük öneme sahip olduğundan ana hammaddemiz olan propolisin ve diğer arı ürünlerinin tamamını iç pazardan tedarik ediyoruz. Doğrudan sözleşme yaptığımız arıcılarla anlaşmalarımızda öncelik veriyoruz. Böylece üretim yaptığımız alanlara arıcılarla birlikte sahip çıkarak bu bölgelerde arıların zarar görmesine sebep olacak kaynaklardan kaçınılmasına dikkat ediyoruz.

ÇALIŞANLAR

Toplum için hedeflediğimiz mutluluğu çalışanlarımız için de istiyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize bu ilkeleri benimseyen çalışanlarımızla birlikte varmayı arzu ediyoruz. Tüketicilerimizi memnun etmek için çalışma arkadaşlarımızın mutluluklarını ve memnuniyetlerini artırmayı amaçlıyoruz.

Genç araştırmacıların iş geliştirme süreçlerine ve birlikte üretmeye katkıda bulunabilmeleri amacıyla birlikte proje fikirlerini değerlendiriyor, ortak projeler yapıyoruz.

Nutral Therapy Sürdürülebilirlik

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Daha sağlıklı ve neticede daha mutlu bir toplum için çalışmayı ilke ediniyor topluma karşı sorumluluk yaklaşımımızda sağlığı korumayı ve geliştirmeyi ön planda tutuyoruz

Bireylere karşı duyduğumuz sorumlulukla; açık ve sorumlu bir iletişim yürütüyor, dengeli beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi de teşvik eden bir yaklaşım izliyoruz. Bu yaklaşımla sorumlu pazarlama, dengeli beslenme ve hareketli yaşam projeleri geliştiriyoruz.

Nutral Therapy Sürdürülebilirlik

LİDERLİK

Alanımızda kalite ve güvenden ödün vermeyen özelliğimizi sürdürülebilirlik alanına da taşımayı önemsiyoruz. Yaşadığımız dünya ve toplum için fayda sağlamak bu alandaki öncülüğümüzü pekiştirecek en güçlü motivasyondur. Bu rolümüzün sürdürülebilirliğinde Erciyes Üniversitesi’nin çatısı altında konusunda uzman öğretim üyelerimizin desteğiyle yeni projelerle çalışmalarımıza güç veriyoruz.